ראש העין ת.ד 106 מיקוד 40850
טלפון 03-9023222 03-9024222 פקס > 03-9025222
שעות פעילות > 16:30 - 06:30